LÃNH ĐẠO:

 1. Ông SƠN NA VY – Hiệu trưởng nhà trường

* Quản lý chỉ đạo chung toàn bộ hoạt động của nhà trường.

* Trực tiếp quản lý chỉ đạo các mặt công tác: Công tác chính trị tư tưởng; Quản lý Tài chính – tài sản, quản lý thu chi; Quản lý đội ngũ; Quản lý công tác kiểm tra; Cải cách hành chính; Nghiên cứu khoa học; Quản lý tổ chức dạy và học; Quản lý công tác kiểm định chất lượng; Quản lý chỉ đạo điều hành các bộ phận trong nhà trường.

* Chủ tài khoản của trường.

 1. Ông LÊ NGUYỄN THANH HOÀNG – Phó Hiệu trưởng.

* Phụ trách chuyên môn nhà trường.

* Phụ trách: Quản lý Chất lượng dạy và học toàn trường (Theo dõi tổng hợp chất lượng từng giai đoạn); Chịu trách nhiệm Chất lượng giáo dục; Theo dõi phân công chuyên môn hàng tháng, theo dõi dạy thay của GV, các tổ khối, các bộ phận trong nhà trường; Phụ trách công tác ngoài giờ lên lớp.

– Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và phụ trách các bộ phận:  KTNB; CSVC;  Các cuộc vận động; Trường học thân thiện; Công tác phòng chống tai nạn thương tích; Hội đồng trường; Sinh hoạt chuyên môn và thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng phân công…

* Thay Hiệu trưởng giải quyết những công việc chung của trường khi hiệu trưởng ủy quyền.

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

 1. Bà PHAN THỊ THẢO – Nhân viên Văn thư, Kế toán.

– Chịu trách nhiệm quản lý và tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo những việc liên quan đến bộ phận Văn phòng. Quản lý con dấu của nhà trường. Trực điện thoại, mở mạng theo dõi thông tin cập nhật hàng giờ, hàng ngày.

– Tham mưu cho hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động của trường.

– Tổng hợp, soạn thảo, thống kê các văn bản, báo cáo của nhà trường (tuần, tháng, quý, năm, học kỳ, năm học).

– Nhập, lưu và trình xử lý công văn đi đến; Lưu giữ hồ sơ nhà trường. In ấn đóng tập các loại báo cáo văn bản của nhà trường. Theo dõi và báo cáo cho Hiệu trưởng các hoạt động của nhà trường, của các bộ phận, các tiểu ban theo kế hoạch và nhiệm vụ được phân công.

– Phụ trách việc đón tiếp khách đến làm việc tại trường, làm việc với Lãnh đạo. Phụ trách về việc đưa gửi công văn. Phụ trách công tác phân công trực ở đơn vị trường. Ghi biên bản các cuộc họp…do hiệu trưởng phân công.

* Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý công tác tài chính, tài sản và tất cả các nguồn kinh phí của nhà trường. Phụ trách công tác kế toán của nhà trường.

* Tham mưu công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị, đồ dùng, văn phòng phẩm, các loại hợp đồng và các điều kiện khác phục vụ cho nhà trường.

* Theo dõi kiểm tra, phối hợp và đối chiếu với người cung cấp thức ăn trong việc thực hiện chế độ tài chính thuộc chương trình SEQAP.

* Tham mưu cho hiệu trưởng về việc thực hiện các chế độ chính sách cho CBGVNV và học sinh trong nhà trường theo quy định.

* Tham mưu cho hiệu trưởng về các văn bản liên quan đến tài chính – kế toán.

* Thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng yêu cầu.

 1. Bà  SƠN THỊ ĐA RA NI – Nhân viên Y tế – Thủ quỹ

– Chịu trách nhiệm quản lý và tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo về công tác Y tế trường học và những việc liên quan đến công tác vệ sinh môi trường.

– Nhập, lưu và trình xử lý công tác Y tế trường học; Lưu giữ hồ sơ chăm sóc sức khỏe.

– Tổng hợp, soạn thảo, thống kê các văn bản báo cáo về mảng Y tế trường học (tuần, tháng, quý, năm, học kỳ, năm học) và  theo dõi việc ăn trưa của học sinh.

– Kiêm tổ trưởng tổ văn phòng.

– Cùng phối hợp với kế toán thực hiện đúng các nguyên tắc thu chi.

* Thực hiện những công việc khác khi hiệu trưởng yêu cầu.

 1. Ông  SƠN DIÊN – Nhân viên bảo vệ.

– Chịu trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và bảo quản toàn bộ tài sản của nhà trường.

– Chịu trách nhiệm theo dõi và sửa chữa nhỏ CSVC, trang thiết bị trong nhà trường.

– Trực cơ quan 24/24 giờ, theo dõi nắm bắt tình hình xảy ra trong nhà trường báo cáo Lãnh đạo nhà trường kịp thời xử lý. Đóng mở cửa theo quy định của nhà trường. Quản lý việc đưa đón HS của phụ huynh. Vệ sinh cơ quan.

– Trồng và chăm sóc cây cảnh, hoa trong trường.

– Cùng  với bộ phận văn phòng phụ trách việc chuẩn bị phông màn của các kì lễ

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN:

 1. Phó hiệu trưởng

– Chịu trách nhiệm toàn bộ chất lượng chăm sóc giáo dục ở nhà trường

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và triển khai thực hiện các hoạt động công tác chuyên môn trường, tổ khối, hội thảo, các chuyên đề, ngày hội, ngày lễ … của nhà trường.

– Kiểm tra hồ sơ, dự giờ tư vấn,chia sẽ bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ.

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

 1. Tổ trưởng chuyên môn:

– Chịu trách nhiệm toàn bộ chất lượng dạy học, giáo dục ở tổ khối mình phụ trách. Xây dựng kế hoạch chương trình giảng dạy và giáo dục của tổ.

– Tham mưu cho Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổ khối về xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và triển khai thực hiện các hoạt động công tác chuyên môn tổ khối các chuyên đề, ngày hội, ngày lễ, … của tổ khối.

– Kiểm tra hồ sơ, dự giờ tư vấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trong tổ về chuyên môn nghiệp vụ.

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

 1. Tổng phụ trách Đội:

Ông: THẠCH TRƯỜNG, Giáo viên Tổng phụ trách Đội

– Có nhiệm vụ tổ chức, quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Phối hợp với GV phụ trách văn nghệ, thể dục tổ chức tốt các phong tào hoạt động trong nhà trường; chịu trách nhiệm trong việc báo cáo tổng hợp số liệu liên quan đến các phong trào VHVN-TDTT,…

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN:

 1. Giáo viên:

– Mỗi giáo viên có nhiệm vụ:

 1. Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo ch­ương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.
 2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; g­ương mẫu trước học sinh, th­ương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
 3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
 4. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.
 5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.
 6. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

– Thực hiện đúng các văn bản quy định của các cấp về nhiệm vụ, chức năng của giáo viên, nhân viên.

– Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế, quy định của nhà trường.

Ngoài ra, Giáo viên chủ nhiệm lớp có nhiệm vụ thực hiện các yêu cầu sau:

 1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt dể có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.
 2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm..
 3. Nhận xét, đánh giá, xếp loại học sinh cuối kì và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về phẩm chất, năng lực, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ theo dõi chất lượng và học bạ học sinh.
 4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức. .
 5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

 1. Nhân viên:

– Thực hiện đúng các văn bản quy định của các cấp về nhiệm vụ, chức năng của nhân viên

(bộ phận thư viện).

– Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác thư viện trường học

– Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường.

* Thực hiện những công việc khác khi Lãnh đạo yêu cầu.